Skip to main content

“There is a world apart, of elemental beauty carved by glacier, where tiny wildflowers pierce through limestone..”

 

The Breathing Burren
le Maureen Grady

Éist le guth an dúlra

Fáilte chuig Páirc Náisiúnta Bhoirne

Is ón bhfocal Gaeilge Boirinn, nó áit charraigeach, a ainmnítear Páirc Náisiúnta Bhoirne, ar fúithi sin a chlúdaítear 1,800 heicteár in oirdheisceart Bhoirne. Mar sin féin, tráchtadh ar chloch thorthúil i mBoirinn, a bhfuil cáil idirnáisiúnta ar an áit mar gheall ar an tírdhreach agus flóra ar leith atá inti.


Fásann plandaí a dtaitníonn aol leo agus a dtaitníonn aigéad leo in aice a chéile, agus fásann plandaí coillearnaí amuigh faoin spéir, gan aon chrann in aice láimhe mar scáth ar an ngrian – maireann siad ar fad i ndomhan a bhfuil cuma air nach bhfuil ann ach pábháil aolchloiche amháin.

Déan iniúchadh ar flóra agus geolaíocht iontach na páirce, aimsigh na conairí siúil atá inti, nó foghlaim faoi mar a dhéanaimid an talamh a bhainistiú chun an dúlra atá sa Pháirc Náisiúnta a chosaint. Tá ár bPointe Faisnéise i gCor Finne, sráidbhaile 8 km ón bpáirc, oscailte ar feadh na bliana agus cuireann sé bus tointeála in aisce ar fáil, a ritheann ó Bhealtaine go Meán Fómhair.

Tá Páirc Náisiúnta Bhoirne suite ar an taobh thoir theas de Bhoirinn, i dtuaisceart Chontae an Chláir. Chun an pháirc a bhaint amach, ó Chora Finne, tóg an R476 chuig Cill Iníne Baoith. Nuair atá tú i gCill Iníne Baoith, tóg an casadh ar dheis (L1112) roimh fhothracha an tséipéil. Bainfidh tú crosbhóthar amach thart ar 5 chiliméadar ar feadh an bhóthair seo.

Cé go bhfuil leataobh beag ann díreach roimh an gcrosbhóthar seo ar thaobh na láimhe deise a bhfuil toilleadh ann do roinnt carranna, molaimid do chuairteoirí leas a bhaint as an tseirbhís páirceáil agus taistil atá saor in aisce ó Chora Finne le linn mhíonna an tsamhraidh. De shiúl na gcos ón áit sin, cas ar dheis ar Bhóthar na Creige agus tá tailte Pháirc Náisiúnta Bhoirne ar thaobh do láimhe clé. Bí cúramach ar thrácht toisc gur bóthar poiblí é seo.

Léarscáil de Theorainn
Pháirc Náisiúnta Bhoirne

Burren Boundary Map

Ceantar

1,500 ha

S.P.A:

001936

Suite i gContae an Chláir

Suite i gContae an Chláir

Eochair eolais

  • Loch
  • Abhainn
  • R480 / R460
  • Binn na Sléibhe
  • Tús na siúlóide
  • Teorainn na Páirce
  • Coillearnach

Tá an léarscáil seo le haghaidh cuspóirí léiritheach amháin agus ní bhreithneofar conclúideach iad maidir leis na teorainneacha nó a méid. Tabhair faoi deara le do thoil nach ndéanann an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreacht aon ionadaíocht nó ní sholáthraíonn sé aon bharánta maidir le cruinneas, iomláine nó airgeadra na léarscáile seo. Is leis an úsáideoir an riosca an léarscáil seo a úsáid, a fhéadfar a athrú nó go ndéanfar é a nuashonrú am ar bith gan fógra.

Buaicphointí na Páirce


Gnáthóg Thírdhreach Boireannach

Gnáthóga


Tá pábháil aolchloiche Bhoirne ar an tírdhreach boireannach is mó san Eoraip. Samhlaítear pábháil aolchloiche le Boirinn agus clúdaíonn sí an chuid is mó den Pháirc Náisiúnta, cé gur minic go bhfuil meascán de ghnáthóga eile i gceist. Faigh amach tuilleadh faoin ngnáthóg uathúil seo trí chliceáil ar an nasc thíos.

Gnáthóga

Magairlíní Bhoirne

Flóra agus Fána


Tá speicis mhagairlíní faoi rath i mBoirinn. Déanta na fírinne, tá 23 den 27 speiceas atá in Éirinn le feiceáil sa pháirc. Is iad na chéad chinn a dtagann bláth orthu gach earrach ná an magairlín meidhreach agus an magairlín glas. I measc na speiceas eile atá anseo, tá magairlín na gcuileanna, magairlín na mbeach, magairlín an fhéileacáin, agus ceithre speiceas de chuaichín, lena n-áirítear an cuaichín caol atá neamhchoitianta.

Flóra

Pointe Eolais do Chuairteoirí

Foghlaim & Oideachas


Tá Pointe Eolais Pháirc Náisiúnta Bhoirne ar oscailt ar feadh sé mhí den bhliain ó mhí Aibreáin go dtí deireadh mhí Deireadh Fómhair. Cuireann ár dTreoraithe do Chuairteoirí clár for-rochtana ar fáil do scoileanna áitiúla trí fhaisnéis a chur ar fáil maidir le Páirc Náisiúnta Bhoirne agus na plandaí agus ainmhithe a mhaireann inti.

Foghlaim

Cosain an Dúlra

Is é an phríomhaidhm atá le Páirc Náisiúnta ná an dúlra a chosaint. Tugtar faoi obair chaomhnaithe in éineacht le caitheamh aimsire lasmuigh agus is féidir le cuairteoirí a gcion a dhéanamh trí chloí leis na noda úsáideacha seo a leanas.

Leideanna Úsáideacha

Cloígh leis na conairí marcáilte

Tá sé tábhachtach cloí leis na conairí marcáilte chun an tírdhreach a chosaint agus ná cuir isteach ar fhiadhúlra. Seiceáil an aimsir agus bí cinnte go dtugann tú leat gach rud a bheidh ag teastáil uait sula dtosaíonn tú amach.

Cosain struchtúir ársa

Tá go leor de na ballaí i mBoireann ina struchtúir ársa. Bain leas as na dreapaí atá ar fáil agus ná téigh thar na ballaí.

Bí Tuisceanach

Cuimhnigh geataí a dhruidim i do dhiaidh.


Bíodh meas agat ar phríobháideachas

Ní cheadaítear aon drón a úsáid gan cheadúnas.

Fág an Méid a Aimsíonn tú

Ná corraigh agus ná bain aon chlocha nó iontaisí, ná pioc aon phlandaí agus ná cuir isteach ar fhiadhúlra.

Cuir Dramhaíl de Láimh mar is Ceart

Baol mór don dúlra is ea bruscar. Trí do dhramhaíl a thabhairt abhaile leat, tugann tú lámh chúnta chun an pháirc agus an fhiadhúlra a chosaint, agus bail shláintiúil Bhoirne a choinneáil.


Cosain na huiscí

Cuimhnigh nach gceadaítear iascaireacht sna lochanna, sna turlaigh ná sna córais uisce i bPáirc Náisiúnta Bhoirne.


Oidhreacht & Cultúr


Séadchomhartha Réamhstairiúil

Tá an tírdhreach i mBoirinn ina baile ag daoine leis na mílte bliain agus glúnta leanúnacha ag fágáil lorg a gcultúir agus traidisiúin ar an tírdhreach. Is féidir teacht ar shéadchomharthaí réamhstairiúla mar aon le struchtúir ó thréimhsí staire níos faide ar aghaidh ar fud na páirce agus maisíonn móinéir de bhláthanna áille agus annamha, a cruthaíodh trí na céadta bliain de chleachtais feirmeoireachta traidisiúnta, an tírdhreach le linn an tsamhraidh. Is féidir le foireann na Páirce Náisiúnta turais threoraithe a chur ar fáil a chuideoidh leat brí agus anam a chur san oidhreacht dúlra agus cultúir i mBoirinn.

Ár LíonraNuacht & Fógraí


Read the latest news from the Burren National Park in our Spring Newsletter

4 April 2024


https://www.nationalparks.ie/app/uploads/2024/04/Spring-newsletter-2024-1.pdf
Read more

Upcoming guided walks in the Burren National Park

22 March 2024


See the Burren this Spring with a Burren National Park guide. Guided walks at Slieve Carran on Easter Monday, 31st March, and Cahercommaun on Sunday 7th April. These events are free but booking is essential as places are limited. Please contact us at 065 6827693 or burrennationalpark@npws.gov.ie for more details and to book. Walks will
Read more

The Department of Housing, Local Government and Heritage is inviting applicants for the role of permanent Visitor Guides in the National Parks and Wildlife Service (NPWS).

21 March 2024


The Department of Housing, Local Government and Heritage is inviting applicants for the role of permanent Visitor Guides in the National Parks and Wildlife Service (NPWS). For full details application form, please visit: The Department of Housing, Local Government and Heritage’s Recruitment Page.
Read more

Nuachtlitir

Íoslódáil nuachtlitir an tséasúir seo trí chliceáil ar an nasc.

Páirc Náisiúnta

CEAD ISTEACH:
Saor in aisce

AR OSCAILT:
Ar feadh na bliana

Pointe Eolais Chora Finne

OSCAILTE:
Oscailte gach lá 10am go 5pm

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig an leathanach Pointe Faisnéise

Tabhair ar aird nach bhfuil aon saoráidí do chuairteoirí ar fáil i bPáirc Náisiúnta Bhoirne.

Tá leithris ar fáil ag an bPointe Eolais i gCora Finne.

SEOLADH:
Pointe Eolais Pháirc Náisiúnta Bhoirne,
Ionad Oidhreachta an Chláir,
Sráid na hEaglaise,
Cora Finne, Co. an Chláir, V95 VX83

GUTHÁN:
065 682 7693

RÍOMHPHOST:
burrennationalpark@npws.gov.ie

FACEBOOK:
@burrennationalpark

INSTAGRAM:
@burrennationalpark