Skip to main content

Tá Cill Airne ar cheann de na limistéir chomhtheagmhálacha is fairsinge agus is tábhachtaí in Éirinn mar a bhaineann le gnáthóga nádúrtha.

Bí páirteach

 

 

Tá go leor bealaí ann chun tacú le caomhnú, cothabháil agus monatóireacht speiceas, plandaí agus fiadhúlra na Páirce Náisiúnta agus a bheith páirteach ann. Seo roinnt nasc úsáideach chun tú a thosú amach.

 

Cosain an Dúlra

Earcú agus Obair Dheonach

 

 

Tá deiseanna éagsúla d’fhoirne agus d’oibrithe deonacha againn, ó chonarthaí séasúracha go dtí poist bhuana agus obair dheonach.

 

Teach & Gairdíní Chill Airne