Skip to main content

Cuir spéis i dtábhacht staire agus cultúir Pháirc Náisiúnta Chonamara agus déan í a fhiosrú.

Stair na Páirce

Bhíodh tailte na páirce atá ann faoi láthair ina gcodanna d’Eastát Mhainistir na Coille Móire agus de Scoil Saothair Leitir Fraic. Bhí an chuid theas den pháirc faoi úinéireacht phríobháideach Richard ‘Humanity Dick’ Martin, ar chabhraigh sé leis an gCumann um Fhóirithint ar Ainmhithe a bhunú i rith thús an 19ú haois.

Tá tailte na Páirce Náisiúnta faoi úinéireacht iomlán an Stáit anois agus déantar iad a bhainistiú chun críocha na Páirce Náisiúnta amháin.

Comóradh a dhéanamh ar Scoil Saothair Leitir Fraic

Thart ar 1890 a tógadh foirgnimh an Ionaid Cuairteoirí, ar fhoirgnimh feirme iad roimhe seo ar le Scoil Saothair Leitir Fraic iad, agus ba í Oifig na Páirce otharlann na scoile.

Laistigh de theorainneacha na Páirce Náisiúnta, aimseoidh cuairteoirí reilig na scoile. Cé gur deacair an rud é stair choscrach na mí-úsáide a rinneadh ar na páistí a d’fhreastail ar an scoil a choinneáil i gcuimhne, is áit chuimhneacháin do na buachaillí a d’fhulaing éagóracha uafásacha anseo í an reilig anois.

Scoil Saothair Leitir Fraic

Pleanáil & Forbairt

Táimid ag leanúint d’fhorbairtí nua do Pháirc Náisiúnta Chonamara a phleanáil agus a bheartú, chun go mbeimid in ann leanúint d’oidhreacht nádúrtha na Páirce Náisiúnta a chosaint agus a chaomhnú, agus na tailte a dhéanamh níos inrochtana don phobal freisin. Ar na tograí atá ann tá conairí siúil nua chun go mbeidh rochtain níos fearr ag úsáideoirí cathaoireacha rothaí ar an áit, agus idirnascacht níos fearr i measc na gconairí atá ann cheana.

Tá sonraí maidir leis na forbairtí nua atá beartaithe le fáil thíos.

Pleanáil agus Forbairt

soiléiriúcháin

Nascadh le Páirceanna Cheanada

Tá Páirc Náisiúnta Chonamara nasctha le Páirc Náisiúnta Terra Nova, Talamh an Éisc. Rinneadh dhá shuíomh staire eile a nascadh freisin: suíomh Stáisiún Marconi a bhí ann fadó in Derrygimagh agus Suíomh Staire Signal Hill in St John’s. Athdhearbhaíonn an nascadh seo na naisc chultúir láidre atá idir an dá thír, chomh maith leis na comhspriocanna atá acu i réimsí na hoidhreachta cultúir agus nádúir.

Páirc Náisiúnta Terra Nova

THUAS: Páirc Náisiúnta Terra Nova, Talamh an Éisc, Ceanada.

In 1901 fuair Marconi an chéad tarchur raidió trasatlantach ag Signal Hill. In 1907 rinne Stáisiún Marconi in Derrygimlagh na chéad teachtaireachtaí raidió tráchtála trasatlantacha idir Éirinn agus Cuan Glacé, Ceanada a tharchur agus a ghlacadh.

Déantar cur síos ar Thalamh an Éisc mar an áit is mó atá cosúil le hÉirinn ar domhan atá lasmuigh d’Éirinn, agus tá ainm ar leith aige i nGaeilge arb é sin ‘Talamh an Éisc’ a chiallaíonn Talamh an Éisc. Neartaíonn an socrú nasctha na mianta atá againn an dúlra a chosaint, an oidhreacht a chaomhnú agus an turasóireacht inbhuanaithe a chur chun cinn.

Daoine Mór le Rá na Páirce


Guglielmo Marconi

Guglielmo Marconi

Tá baint ag daoine mór le rá le Páirc Náisiúnta Chonamara atá tábhachtach don oidhreacht áitiúil, náisiúnta agus cultúir idirnáisiúnta.

Ba bhaill de Chumann na gCarad iad Mary agus James Ellis agus Sophia Sturge a tháinig chuig an gceantar seo i gConamara i gceann de na tréimhsí ba mheasa i stair na hÉireann, nuair a maraíodh duine as gach deichniúr i dteaghlaigh agus i bpobail de bharr an Ghorta Mhóir. Chuir siad fostaíocht ar fáil a bhí ag teastáil go géar agus chuidigh siad le líon na ndaoine a chuaigh ar imirce ó Leitir Fraic agus ó na ceantair thart timpeall air a laghdú. Tá cuid de réadmhaoin Ellis agus de láthair Mhonarcha Ciseán Sturge laistigh de thailte na Páirce Náisiúnta.

In Aibreán 1911, fuair Guglielmo Marconi seomra ar cíos laistigh den otharlann ó na Bráithre Críostaí, a raibh Scoil Saothair Naomh Iósaf á bainistiú acu. Is ón áit seo a thosaigh sé an obair ar an gcéad raidió dhá bhealach iomlán ar domhan. Coinníodh trealamh glactha san fhoirgneamh agus d’éisteadh oibritheoir a bhí lonnaithe ann amach le haghaidh teachtaireachtaí ó Chuan Glacé, Ceanada agus ó 20 Sráid Fenchurch, Londain.

Suiteáladh dhá aeróg, agus úsáid á baint acu as sraith crann, crochadh sreanga idir Binn Ghuaire agus an Maoileann, agus crochadh an dara líne ón áit ina bhfuil Oifig na Páirce agus Portach Bunaboghee anois.

Bhunaigh Marconi an chéad raidió dhá bhealach iomlán ar an láthair. In 1912 fuair sé an phaitinn le haghaidh aireagán an raidió dhá bhealaigh.

An Bhratach Ghlas


Radharc i bhfad i gcéin den loch ag Páirc Náisiúnta Chonamara

Ó 2018 tá Páirc Náisiúnta Chonamara ag fáil Ghradam na Brataí Glaise, ar caighdeán idirnáisiúnta tagarmharcála é do pháirceanna agus do spásanna glasa. In 2021, d’éirigh le Páirc Náisiúnta Chonamara Creidiúnú nua do Shuíomhanna Oidhreachta Glasa a fháil, a bhronntar ar spásanna glasa poiblí a bhfuil tábhacht staire agus cultúir ag baint leo.

Bíonn scéim Ghradam na Brataí Glaise i bhfeidhm i roinnt tíortha lena n-áirítear an Astráil, an Bheilg, an Fhionlainn, an Ghearmáin, Meicsiceo, an Ísiltír, an Nua-Shéalainn, an Phortaingéil, Éire, an Spáinn, an tSualainn, an Tuirc, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, an Ríocht Aontaithe, agus Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Tá sé d’aidhm ag an ngradam spreagadh a thabhairt i leith an méid seo a chur ar fáil: páirceanna poiblí ar ardchaighdeán agus spásanna glasa a mbítear á mbainistiú i mbealaí atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Déantar moltóireacht ar pháirceanna agus ar spásanna glasa in aghaidh ocht gcritéir a bhaineann le feidhmíocht ard comhshaoil agus le dea-bhainistíocht.

Conair Crann

Siúil na Páirce