Skip to main content

Sonraí Teagmhála

Sonraí Teagmhála


Uaireanta oscailte Oifig na Ceanncheathrún

Is iad uaireanta oscailte Oifig Cheanncheathrú na Páirce ná 8 a.m. – 4.30 p.m. Luan–Aoine

Seirbhísí na gCuairteoirí

Áirithintí Ghleann Bheatha agus an Lasc-chlár:
+353 1 539 3232

glenveaghbookings@npws.gov.ie

Maoirseoir Sheirbhísí na gCuairteoirí:
+353 87 680 5173

tres.connaghan@npws.gov.ie

Oideachas/Foireann:

Oifig na Foirne Oideachais:
+353 1 539 3450

glenveagh-education@npws.gov.ie

An Príomh-Threoraí:
+353 1 539 3158
+353 87 216 4735

clare.bromley@npws.gov.ie

Seomraí Tae & Bialann

BIALANN AN CHRAINN BEITHE (IONAD CUAIRTEOIRÍ):
+353 (0) 087 280 2235

thebirchtree54@gmail.com

Áirithintí Synge & Byrne:
+353 (0) 87 194 4347

visitorcentre@syngeandbyrne.com

Na Gairdíní

An Príomh-Gharraíodóir:

sean.ogaoithin@npws.gov.ie

Na Maoir

Maor Páirce – Martin Toye
Maor Páirce – Eibhlin McGeever
Maor Páirce – Fidelma Maher
Maor Páirce – Lee McDaid

glenveaghrangers@npws.gov.ie

Éigeandálaí

I gcás éigeandála, cuir glaoch ar 112 nó 999.

Tá an stáisiún Gardaí is gaire lonnaithe i sráidbhaile an Fháil Charraigh agus tá an t-ospidéal is gaire lonnaithe i Leitir Ceanainn.

Tá foireann ar fáil 7 lá sa tseachtain ag an bpáirc ó cheann ceann na bliana agus tá an tIonad Cuairteoirí ar oscailt ó 9 a.m. go dtí 5 p.m. (6 p.m. sa samhradh)

Cé chomh fada is atá Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha ó Leitir Ceanainn?

Tá Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha suite 15km ó Leitir Ceanainn.

An bhfuil iompar poiblí a théann go dtí an Pháirc ar fáil?

Téann bus áitiúil Local Link chuig an bpáirc. Féach láithreán gréasáin Bus Áitiúil chun tuilleadh eolas a fháil.

Cad iad na huaireanta oscailte agus dúnta sa pháirc?

I rith an tsamhraidh osclaítear an pháirc ar 9.15 a.m. agus dúntar í ar 5.30 p.m. Is iad uaireanta oscailte an gheimhridh 8.30 a.m. go dtí 5 p.m. Moltar i gcónaí an láithreán gréasáin a sheiceáil.

An bhfuil an Caisleán ar oscailte le haghaidh Turais Treoraithe?

Tá an Caisleán ar oscailt le haghaidh turais treoraithe i rith shéasúr an tsamhraidh agus tá líon teoranta turas ar fáil sa gheimhreadh ach moltar an láithreán gréasáin a sheiceáil.

Cé chomh fada is atá sé ón Ionad Cuairteoirí go dtí an Caisleán?

Fad 4km atá i gceist ón Ionad Cuairteoirí go dtí an Caisleán.

Cá fhad atá an Caisleán ón Ionad Cuairteoirí?

Tá an Caisleán 4km ón Ionad Cuairteoirí.

An bhfuil bia ar fáil sa pháirc?

Tá an seomra tae sa chaisleán oscailte ó cheann ceann na bliana, ach amháin ar Aoine an Chéasta agus le linn shaoire na Nollag.

Tá an bhialann san Ionad Cuairteoirí ar oscailte ó aimsir na Cásca go dtí mí Mheán Fómhair.

An bhfuil Seirbhís Tointeála Bus ar fáil sa pháirc?

Tá. Tá Seirbhís Tointeála Bus ar fáil sa pháirc. Moltar an láithreán gréasáin a sheiceáil chun fáil amach an bhfuil seirbhís ar fáil sa gheimhreadh.

An gceadaítear madraí a thabhairt isteach sa pháirc?

Ceadaítear. Ní cheadaítear madraí a thabhairt ar bhus na páirce ná sna foirgnimh, áfach. Tá rochtain ag madraí treoracha ar gach limistéar den pháirc. Ní mór madraí a choinneáil ar iall. 

An nglactar le cárta creidmheasa sa pháirc?

Glactar. Tá saoráid do chárta cárta creidmheasa san Ionad Cuairteoirí agus ag an gCaisleán.

An bhfuil bealaí siúlóide éagsúla sa pháirc?

Tá bealaí siúlóide éagsúla sa pháirc. Cuir ceist san Ionad Cuairteoirí agus beidh treoraí ábalta eolas a thabhairt duit maidir leis na bealaí sin.

Cuirimid seirbhís ar fáil freisin ar an Satharn, ar an Domhnach agus ar Laethanta Saoire Bainc. Thabharfadh bus tú chuig tús dhá bhealach siúil ar chostas €3 (lamháltas €2) – siúlóid Loch Inseach agus Siúlóid an Chosáin Mharcaíochta.