Skip to main content

Where nature speaks

Sonraí Teagmhála


Seoladh Pháirc Náisiúnta Chill Airne

Páirc Náisiúnta Chill Airne, Cill Airne, Co. Chiarraí, V93 HE3C

Teach agus Gairdíní Chill Airne, Ionad Cuairteoirí

SEOLADH:

Páirc Náisiúnta Chill Airne, Cill Airne, Co. Chiarraí, V93 HE3C

FÓN:

+353 1 539 3620

Teach Mhucrois

Fón:
+353 64 6670144

Ríomhphost:
muckrosshousetours@npws.gov.ie

Láithreán Gréasáin:
www.muckross-house.ie

Facebook:
@muckross.ie

Feirmeacha Traidisiúnta Mhucrois

Fón:
+353 64 6670144

Ríomhphost:
muckrosshousetours@npws.gov.ie

Láithreán Gréasáin:
www.muckross-house.ie/traditional-farms

Facebook:
@muckross.ie

Ionad Oideachais Pháirc Náisiúnta Chill Airne

Fón:
+353 64 6635960

Ríomhphost:
knpeducationcentre@npws.gov.ie

Caisleán an Rois

Fón:
+353 64 6635851

Ríomhphost:
rosscastle@opw.ie

Maoir Pháirce ar Dualgas

Fón:
+353 64 6635215

Idir 9:00AM–5:00PM

Cásanna Éigeandála & Garchabhrach

Glaoigh ar 112 nó 999, (Gardaí, Dóiteán, Otharcharr, Tarrtháil Sléibhe) i gcás aon éigeandála.

Tá áiseanna Garchabhrach, lena n-áirítear AED (dífhibrileoir) ar fáil ag Ionad Cuairteoirí Pháirc Náisiúnta Chill Airne agus i dTeach agus Gairdíní Mhucrois. Is féidir seirbhísí éigeandála a chur ar an eolas ó na háiteanna seo.

An féidir liom drón a úsáid sa Pháirc Náisiúnta?

Ní ceadmhach úsáid fhíorálainn Dhróiní san Ionad Náisiúnta Chill Airne. Déanann Dhróiní tionchar ar an dúlra, go háirithe ar éin atá ag neadú. Bíonn tionchar acu freisin ar ár gcuairteoirí taithí mar gheall ar thruailliú torainn agus tá siad an ionradh ar phríobháideachas.

Cé chomh mór is atá an Pháirc Náisiúnta agus cad atá le feiceáil?

Tá an Pháirc Náisiúnta os cionn 26,000 acra agus tá meascán sainiúil de shléibhte, lochanna, coillte agus easanna ann. Ar na príomhphointí fócais laistigh den Pháirc Náisiúnta do chuairteoirí tá Teach agus Gairdíní Chill Airne, a chuimsíonn an tIonad Cuairteoirí, Teach agus Gairdíní Mhucrois, feirmeacha traidisiúnta Mhucrois, Caisleán an Rois, Eas Thoirc agus Mainistir Mhucrois. Tá neart le tairiscint ag an bPáirc Náisiúnta, ó radharcra agus tírdhreacha iontacha lena n-áirítear lochanna, easanna agus foraoisí, chomh maith le réimse leathan speiceas plandaí agus flóra.

An bhfuil áit ar bith sa Pháirc Náisiúnta le sólaistí agus smailceacha a fháil?

Tá roinnt caiféanna/bialanna laistigh de theorainneacha na Páirce Náisiúnta.

Conas do bhealach a dhéanamh go Páirc Náisiúnta Chill Airne?

Is féidir teacht ar an bPáirc Náisiúnta 24/7 ag láithreáin éagsúla i gcarr agus de shiúl na gcos.

An bhfuil rothaíocht ceadaithe sa Pháirc Náisiúnta?

Ceadaítear rothaíocht laistigh den Pháirc Náisiúnta. Lean na comharthaí agus cloí leis na bealaí aontreo. Ní mór do rothaithe slí a ghéilleadh i gcónaí do choisithe. Ní cheadaítear rothaíocht easbhóthair mar gheall ar an damáiste a d’fhéadfadh sé a dhéanamh do ghnáthóga íogaire. Is féidir rothair a fháil ar cíos i siopaí éagsúla ar an mbaile.

An féidir tiomáint tríd an bPáirc Náisiúnta?

Is féidir, tá go leor de láithreáin na Páirce Náisiúnta ar bhóthar an N71 as baile Chill Airne go Neidín agus téann sé tríd an bPáirc Náisiúnta. Ní cheadaítear mar sin féin, tiomáint trí na gairdíní ná timpeall ar láithreáin oidhreachta.

An bhfuil sé sábháilte dul ag snámh sa Pháirc Náisiúnta?

Is áit snámha traidisiúnta é cladach an Ghóilín i Loch Mhucrois, a bhfuil fána deas réidh leis. Ach is gá a bheith cúramach: tá na lochanna domhain agus athraíonn an doimhneacht go tobann. Tá na limistéir éadoimhne cúng go leor agus íslíonn siad gan choinne ag pointí áirithe.

Ní mór do thuismitheoirí, go háirithe, a bheith ar an eolas faoi na contúirtí, agus níor chóir dóibh ligean do leanaí snámh ná a bheith ag lapadaíl riamh gan súil ghéar a choinneáil orthu.

Ar chúiseanna sábháilteachta, ní cheadaítear leapacha aeir inséidte ná earraí inséidte eile.

Ní bhíonn aon gharda tarrthála ar dualgas. Tá fáinní tarrthála scaipthe go tráthrialta feadh an chladaigh. Tugtar rabhadh d’aon duine a théann isteach sa loch go bhfuil siad á dhéanamh ar a bpriacal féin.

An bhfuil bus tointeála ar fáil?

Ní chuireann muid bus tointeála ar fáil ach cuireann seirbhísí bus príobháideacha seirbhísí ar fáil ón mbaile go dtí láithreáin éagsúla ar fud na Páirce Náisiúnta. Tugann cairr chapaill cuairteoirí timpeall na dtailte freisin. Is féidir leat an Pháirc Náisiúnta a fheiceáil i mbád ón loch freisin.

An féidir linn campáil, BBQ a bheith againn nó tine champála a lasadh sa Pháirc Náisiúnta?

Ní féidir, ní cheadaítear campáil, tinte ná BBQanna sa Pháirc Náisiúnta, ach tá roinnt ionad campála achar gearr ón áit.

An féidir siúl go Teach Mhucrois ó bhaile Chill Airne?

Is féidir siúl ó bhaile Chill Airne go teach Mhucrois ach tá sé 6km. Cuimsíonn an tsiúlóid cosáin bhóthair agus an Pháirc Náisiúnta.

Cé mhéid a chosnaíonn sé dul isteach sa Pháirc Náisiúnta?

Is féidir dul isteach sa Pháirc Náisiúnta agus sna gairdíní saor in aisce, ach gearrann cuid de na láithreáin oidhreachta táillí iontrála.

An féidir liom mo mhadra a thabhairt isteach sa Pháirc Náisiúnta?

Cé go bhfáiltímid roimh shiúlóirí madraí atá freagrach, tá sé tábhachtach a choinneáil i gcuimhne go bhfuil go leor cineálacha éagsúla gnáthóg íogair sa Pháirc Náisiúnta.